14 maj, 2013

Regeringen utser Swedegas till ansvarig för balansen i stamnätet för gas

Sveriges regering har utsett Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för naturgas, till systembalansansvarig. Swedegas tar därmed över ansvaret för balansen för gas i stamnätet från Svenska Kraftnät den 1 juni 2013.
Detta innebär att Swedegas sköter både drift och underhåll av systemet samt tillser att konsumtion och tillförsel av gas är i balans, vilket skapar kontinuitet för kunderna.

Idag transporterar Swedegas naturgas främst till kunder inom svensk basindustri, till kraftvärmeverk och fordonsgas. Att ansvaret för att balansen mellan uttag och tillförsel av gas ska ligga hos Swedegas är branschens och övriga intressenters rekommendation.

Frågan har setts över i två statliga utredningar, dels i Nya el-och gasmarknadsutredningen (NELGA), dels i Framtida hantering av systemansvaret för gas (FRANS).

- Att regeringen ger oss detta förtroendeuppdrag är vi mycket stolta över, säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas. – Vi investerar kraftfullt i att utveckla marknaden och öka försörjningstryggheten för gas, bland annat genom ökade satsningar på inmatning av biogas samt terminaler för LNG i ledande hamnar.

Funktionen för systembalans förändras inte i och med bytet av ansvarig. Förberedelserna för att ta över ansvaret har pågått i över ett år hos Swedegas.

- Vi har anställt nya medarbetare och satt nya system och processer på plats. Vi är redo att ta över, med ambitionen att utveckla gassystemet för än tryggare leverans av konkurrenskraftig energi, säger Johan Zettergren, marknadschef på Swedegas.

För mer information kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas AB, 070-622 76 06

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG). Företaget är certifierad som transmissionsnätsoperatör (TSO) av Energimarknadsinspektionen.

Tillbaka till nyheter 2013