02 september, 2016

Lars Persson ny teknisk projektledare på Swedegas

Lars Persson har anställts som teknisk projektledare inom Swedegas. Fokus kommer att ligga på att arbeta med företagets planerade investeringar inom infrastruktur för LNG.

Swedegas äger och driver det svenska gasnätet, som går från Dragör i Danmark till Stenungsund i Bohuslän. Företaget transporterar gas till distributörer och direktanslutna kunder, främst industrier, kraftvärmeverk och tankställen. Utvecklingsprojekten är inriktade på infrastruktur för biogas och LNG (Liquified Natural Gas, flytande naturgas)

  • Vi är mycket nöjda med att få med Lars i vårt team, då han besitter en unik kompetens i kraft av sina tidigare erfarenheter, säger Johan Zettergren, VD för Swedegas.

I takt med att industrin, sjöfarten och transportsektorn ställer om från oljebaserade produkter till alternativ med lägre klimatpåverkan blir LNG alltmer attraktivt. LNG-terminaler i strategiska lägen gör det möjligt för samtliga sektorer att kunna få tillgång till LNG, också utanför de gasnät som finns idag.

Lars kommer närmast från ÅF där han arbetat med affärsutveckling med inriktning på LNG. Dessförinnan arbetade Lars på Aga/Cryo, bland annat som VD. Han har också varit projektchef på Aga/Cryo för flera nationella och internationella projekt, däribland byggnationerna av LNG-terminalerna i Lysekil och Nynäshamn.

För mer information, kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, +46 070 622 76 06.

Tillbaka till nyheter 2016