21 maj, 2019

Goda resultat redovisas i ny hållbarhetsrapport

Ett bra år där vi lyckats väl inom prioriterade områden. Så kan Swedegas hållbarhetsarbete för 2018 sammanfattas, som nu presenteras i en ny rapport.

2018 var ett mycket bra år för Swedegas. På de områden vi prioriterat har vi nått resultat. Förutom att vi har gjort ett bra ekonomiskt resultat, har vi lyckats med våra projekt, som vart och ett bidrar till klara förbättringar.

Vi har invigt en bunkringsanläggning i Göteborgs hamn, som minskar sjöfartens miljöpåverkan, och anslutit Preem till stamnätet så att de ska kunna producera mer miljödiesel, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Det var också ett bra år för biogasen. Gasbarometern lanserades och där kunde vi se att andelen biogas i vårt nät nästan fördubblats jämfört med året innan – den uppgick under året till 20 procent. Det var ett mycket stort steg mot ett av Swedegas delmål, 30 procent förnybar gas till 2030.

– Det är glädjande att se att kunder som tidigare gått över från olja till naturgas och minskat utsläppen, nu tagit ytterligare ett steg och valt biogas, säger Johan Zettergren.

Swedegas yttersta löfte till kunderna är att gasen alltid ska komma fram. Under 2018 skedde ett mindre avbrott. I Varberg låg driften nere i 6,5 timmar den 17 december.

Satsningarna på säker arbetsmiljö och trivsel har gett resultat. Medarbetarnas säkerhet och hälsa är centralt och även 2018 var ett år helt utan personskador. Resultatet av 2018 års medarbetarundersökning visar också att engagemanget är starkt – index för det landade på 84 procent, vilket är mycket högt.

Under året intensifierades arbetet med att minimera utsläppen från vårt system och 2018 lyckades vi minska dem med 26 procent jämfört med basåret 2017.

Läs mer i Hållbarhetsredovisning 2018 som finns här.

Tillbaka till nyheter 2019