03 september, 2018

First State Investments blir nya ägare av Swedegas

European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II), en infrastrukturfond förvaltad av First State Investments (First State) har ingått ett avtal om förvärv av Swedegas från spanska Enagás och belgiska Fluxys. Förvärvet är fondens andra på den svenska gasmarknaden efter förvärvet av den största distributionsnätsoperatören inom gas i april 2018.

Det gasnät som Swedegas är ägare och operatör av sträcker sig 600 km och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Swedegas försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med gas.

För närvarande utvecklar Swedegas en anläggning i Göteborgs hamn som erbjuder fartyg att tanka flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). På detta sätt förser man den marina transportsektorn med hållbara alternativ.

- Vi har stor erfarenhet av den europeiska marknaden för energiinfrastruktur och det var därför naturligt för oss att leta efter ytterligare investeringar på den svenska gasmarknaden. Denna bransch uppfyller våra investeringskriterier, då vi letar efter långsiktiga, hållbara värden för våra investerare, säger Marcus Ayre, Partner, Infrastructure Investments på First State Investments.

Swedegas bedriver ett ambitiöst arbete för att öka andelen förnybar gas och är medlem av Green Gas Initiative. Swedegas har som mål att 30% av gasen i systemet ska komma från förnybara energikällor år 2030 och 100% år 2050. Utvecklingen enligt ”Gasbarometern”, som Swedegas redovisar löpande, visar just nu på en snabb tillväxt av förnybar gas.

First State Investments undertecknade 2007 Principles of Responsible Investment (PRI) och har sedan dess arbetat med att lyfta hållbarhetsfrågorna i alla sina investeringsstrategier.

- Vi kommer att arbeta nära Swedegas ledning så att man når de mål man satt upp. Tillgängligheten till välutvecklade gasnätverk i Europa och den kompletterande funktionen av förnybar gas och naturgas vis-à-vis andra energislag, leder till att gas och gasinfrastrukturen spelar en viktig roll i omställningen av energisystemet, fortsätter Marcus Ayre.

Förvärvet realiseras när Konkurrensverket är klart med sin obligatoriska granskning.

Om EDIF II
EDIF II är en uppföljare till EDIF I och tillämpar en investeringsstrategi fokuserad på infrastrukturinvesteringar; företrädesvis inom energi, allmännyttiga tjänster och transport i Europa. Fonden hämtar in kapital i serier och i juni 2018 avslutade EDIF II sin andra kapitalanskaffningsrunda och förvaltar i dag åtaganden från ledande internationella institutionella investerare om 2,1 miljarder Euro.

Om Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industriföretag, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas, flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).

För vidare information:
Maria Angell-Dupont, The Labyrinth
(frågor som gäller transaktionen)
+46 721 65 15 17
maria.angell-dupont@thelabyrinth.se

Saila Horttanainen, Swedegas
Chef för Kommunikation och Hållbarhet
(frågor som gäller Swedegas)
+46 70 622 76 06
saila.horttanainen@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2018