08 december, 2014

Swedegas blir delägare i nybildade Energiforsk

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk. Energiforsk kommer att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Bakom Energiforsk står Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

–  För att på ett konstruktivt sätt kunna möta de utmaningar vi står inför behöver vi kraftsamla utifrån ett helhetstänkande. Som investerare i infrastruktur för gas är det naturligt för oss att vara med och bidra med vår pusselbit i utvecklingen av framtida energisystem. Gasen som framtida balanskraft och teknik som Power to Gas är exempel på synergier, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Verksamheten kommer att spänna över hela energisystemet med helhetsperspektivet i fokus. Det ger förutsättningar att arbeta med rätt frågeställningar inom forskningen.

– Energiforsk samlar aktörer från industrin, samhället och den akademiska världen. Biogas och nya drivmedel är liksom el viktiga för framtidens transporter. Gasturbiner kan bli ett viktigt komplement till allt mer vindkraft i energisystemet, säger Magnus Olofsson, vd i Energiforsk.

Energisystemet hänger ihop allt mer och ett samägt forskningsbolag medverkar till en effektivare forskning över gränserna. Ambitionen är även att öka möjligheterna till större forskningssatsningar från exempelvis EU:

– Sverige har sedan länge varit bra på att producera el, fjärrvärme och kraftvärme, baserat på olika bränslen. I främst södra delen av landet finns gas och över hela ytan ökar nu antalet vindkraftverk samtidigt som kunderna alltmer engagerar sig i egen solelsproduktion. I en framtid med ett ännu mer decentraliserat och europeiskt energisystem blir det viktigare att forska kring effektiva och samordnade lösningar, säger ordförande Jan Samuelsson.

Energiforsk kommer att ha ett 20-tal medarbetare i Stockholm och Malmö.

Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på delägarskap i Energiforsk.


För ytterligare information, kontakta

Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas, 070-622 76 06
Magnus Olofsson, vd Energiforsk, 070-647 2883

Tillbaka till nyheter 2014