18 mars, 2020

Information med anledning av Coronaviruset

Coronakrisen påverkar oss alla. Nordion Energi, som består av Swedegas och Weum, driver en samhällsviktig infrastruktur och vi har hög krisberedskap. Du kan känna dig säker över att gasen kommer fram till alla industrier, hushåll, tankstationer, restauranger och kraftvärmeverk lika säkert och effektivt som vanligt.

Vi har genomfört förändringar i hur vi arbetar för att måna om hälsa och säkerhet, såväl hos medarbetare och deras familjer som hos våra kunder och samarbetspartners. Våra medarbetare kommer därför i hög grad att arbeta hemifrån. Vi minimerar resandet och använder digitala hjälpmedel för dialog. Alla på Nordion Energi ska följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att i högsta möjliga mån undvika smittspridning.

Du kan nå oss på samma sätt som tidigare och vill ni ha ett möte med oss, ordnar vi det gärna online. 

Tillbaka till nyheter 2020