14 september, 2016

Axpo ny aktör på den svenska gasmarknaden

Energiföretaget Axpo blir ny aktör på den svenska gasmarknaden. Axpo har tecknat avtal med Swedegas - som äger och driver det svenska stamnätet för gas - om att bli balansansvarig på nätet. Axpo kommer även att sälja gas, vilket ger ökad valfrihet för svenska gaskunder.

Båda företagen verkar aktivt för att öka andelen biogas i det svenska systemet.

- Att vi nu får in en ny aktör på den svenska gasmarknaden är ett bevis på att vi är inne i en intressant och expansiv fas. Särskilt glädjande är att vi och Axpo delar en gemensam målsättning om att öka andelen biogas i Sverige, säger Johan Zettergren, VD, Swedegas AB.

- Vi har länge tittat på Sverige som en spännande marknad, och ser att vi har intressanta erbjudanden till exempelvis industrin, säger Tomas Sjöberg, VD, Axpo Sverige AB.

Swedegas är certifierad systembalansansvarig och innehar det övergripande ansvaret för att den totala mängden gas i stamnätet är i balans. En balansansvarig gasleverantör har å sin sida ansvar för att motsvarande mängd gas som deras kunder förbrukar också matas in i systemet.

Axpo tillträder som balansansvarig och leverantör av gas till gasnätet den 1 oktober 2016.

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas AB, telefon +46 70-622 76 06, email saila.horttanainen@swedegas.se eller Tomas Sjöberg, VD, Axpo Sverige AB, telefon: +46 40 10 77 72 eller email tomas.sjoberg@axpo.com.

Swedegas AB
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur även för biogas och flytande naturgas (LNG)

Axpo
Axpo Group, bestående av Axpo Power AG, Axpo Trading AG och Centralschweizerische Kraftwerke AG, är ett schweiziskt energibolag med lokal förankring och ett europeiskt fokus. Axpo är aktiva inom produktion, distribution och försäljning av el samt internationell trading. Axpo erbjuder även innovativa energitjänster till kunder i Schweiz och Europa.

Axpo Sverige AB är specialiserat på tjänster till elhandelsbolag, energiintensiva industrier och producenter. Företaget erbjuder avancerade portföljförvaltningstjänster och fysisk leverans till svenska och internationella kunder.


Tillbaka till nyheter 2016