Smarta energisystem

Biogas i gasnätet idag

Sedan början av 2000-talet har biogas injicerats i distributionsnäten för gas. Hösten 2014 började biogas matas in på stamnätet för gas från de större biogasanläggningarna GoBiGas och Jordberga.

GoBiGas

GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification Project, är Göteborg Energis satsning på storskalig produktion av biogas genom termisk förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. GoBiGas-projektet består av två etapper.  Etapp 1 är en demonstrationsanläggning som varit i drift sedan 2015.

Biogasen transporteras i Swedegas gasnät som redan finns på Hisingen där GoBiGas har byggts. På så sätt når biogasen från GoBiGas hela gasmarknaden.

Jordberga

Jordberga biogasanläggning är Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas. Råvaran är huvudsakligen lokalt producerad grönmassa och avfall från jordbruket Swedegas har investerat i en gasledning som ansluter till stamnätet nordost om Trelleborg. Att anläggningen kunde förverkligas berodde till stor del på Skånetrafikens beslut om att alla transporter ska bli fossilbränslefria år 2020. I september 2014 matades den första biogasen in i stamnätet.

Bakom Jordberga biogasanläggning står Swedish Biogas International.