Smarta energisystem

Så fungerar det med biogas i gasnätet

Biogas och naturgas (både i gas- och vätskeform) har i grunden samma kemiska sammansättning, och består huvudsakligen av metan. Skillnaden är att biogasen är förnybar medan naturgasen är fossil, med ett något högre energiinnehåll. Genom att uppgradera biogasen blir det möjligt att distribuera båda gaserna i samma gasnät.

Alla kunder i ett gasnät kan sedan välja om de vill köpa naturgas, eller biogas genom Grön gas-principen.