Smarta energisystem

Biogas med Grön gas-principen

Efter rening och uppgradering av biogasen blir det möjligt att samdistribuera biogas och naturgas i samma gasnät.

Grön gas-principen innebär att biogas som matas in i gasnätet på ett ställe kan tas ut av en användare i annan del av nätet eller i ett annat nät. Överföringen är virtuell och köpet av biogas bekräftas via ett handelsavtal. Att handla biogas via Grön gas-principen kan jämföras med att handla förnybar el.

Biogasproducenter kan genom Grön gas-principen nå en större marknad, inte bara i det gasnät som de är anslutna till utan även i andra gasnät.