Smarta energisystem

Att ansluta biogasproduktion

Att som producent ansluta sin biogasproduktion till gasnätet innebär att man får möjlighet att sälja sin biogas till alla kunder i Sverige som också är anslutna till ett gasnät tack vare Grön gas-principen. För att kunna ansluta till gasnätet behöver man bygga en anslutningsledning till gasnätet. För anslutning till Swedegas nät ska gasen uppfylla Swedegas kvalitetspecifikation och tryckhöjas upp till det tryck som gasnätet har.

Swedegas ser positivt på att ansluta fler biogasanläggningar till gasnätet. Denna utveckling går i linje med Swedegas mål om att öka andelen biogas i vårt nät varje år. Om du är intresserad av att få mer information kring anslutning av biogasproduktion till gasnätet, kontakta vår affärsutvecklare för förnybar gas.