Smarta energisystem

Biogasanslutningar

biogas, förnybar gas, ansluta biogas 

Biogas är en förnybar energikälla som vid användning inte bidrar med några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Förnybar gas kan produceras på många olika sätt till exempel i rötningsanläggningar, deponier, förgasningsanläggningar eller genom Power to Gas.

Swedegas arbetar aktivt med att öka andelen biogas i gasnätet och ser gärna att fler biogasproducenter ansluter sig för inmatning av biogas på nätet där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Nya möjligheter för biogasproducenter

Swedegas vill öka möjligheterna för biogasproducenter att mata in gas i nätet. Vi har därför tagit fram nya anslutningsvillkor för att underlätta för biogasproducenter att få tillgång till en effektiv distribution och nå en större marknad. 

Vill du förutsättningslöst diskutera möjligheter för din verksamhet, befintlig eller planerad, kontakta Marknad.