Smarta energisystem

Bunkra LNG i Göteborg

Ett första steg i att förverkliga en LNG terminal är att Swedegas erbjuder fartyg – samtidigt som de lastas och lossas vid kaj – möjlighet att bunkra LNG. Bunkringen kommer att ske i Energihamnen, vid kajerna 519 och 521, i Göteborgs Hamn.

Anläggningen är en del i ett kommande och mer omfattande projekt att bygga en mottagningsterminal för LNG i Göteborgs Hamn. Terminalen som också kommer att anslutas till stamnätet för gas ska kunna förse såväl sjöfarten som industrin och transportsektorn med LNG. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter till gas för att minska klimatpåverkan.

Läs mer om LNG-terminal Göteborg här.

Kapacitetsbokning
Kapacitetsbokning vid kaj
Mer detaljerad information om konceptet och processen avseende bunkringskapacitet vid kaj 519/521, finns i Information Memorandum Jetty 519/521.

Information Memorandum Jetty 519/521

Kapacitetsbokning i LNG-terminal
För bokning av kapacitet i LNG-terminal vänligen kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Om du vill veta mer om möjligheten att boka kapacitet i LNG-terminalen vänligen kontakta

Tomas Lundkvist
Chef Marknad & Affärsutveckling
tomas.lundkvist@swedegas.se 
tel +46 31- 43 93 81

John Almén
Affärsutvecklare, LNG john.almen@swedegas.se
tel. +46 31- 43 93 59