Smarta energisystem

Projekt Gävleregionen

I samverkan med intressenter i Gävleregionen undersöker Swedegas möjligheterna att bygga infrastruktur för gas. Huvudkomponenterna är en terminal för flytande naturgas (LNG) med tillhörande infrastruktur för gas ut till kunderna.

Efter inledande studier för att kartlägga förutsättningarna och olika sträckningar för ett gasnät, har två samråd hållits om alternativa dragningar av en ledning från en terminal i Norrsundet till kunder i Gävle/Bergslagen. Alternativen kräver ytterligare utredningar och analyser för att vi ska hitta den smartaste lösningen som kan tillgodose behoven hos industrin, transportsektorn, sjöfarten och biogasproducenterna. Norrsundets Hamn ansöker om detaljplan att lokalisering av LNG-terminal till Granskär.

Varför infrastruktur för gas i Gävleborg och Dalarna?

I regionen finns behov av investeringar i ny infrastruktur för natur- och biogas för att kunna få mer konkurrenskraftig och hållbar energi till regionen. Skälen är flera.

Här finns stora arbetsgivare i form av industrier som idag använder mycket olja och gasol, men som önskar ställa om till miljövänligare alternativ – med bibehållen konkurrenskraft. Det finns också företag som vill satsa på produktion av biogas och som behöver ett distributionsnät för att nå sina kunder. Och det finns en stark efterfrågan på tankställen för nya drivmedel, som fordonsgas och LNG (flytande naturgas).

Var kommer gasen ifrån?

Swedegas vill bygga en öppen infrastruktur för gas. Detta innebär att olika gashandlare kan boka kapacitet och kunderna får därmed möjlighet att fritt välja sin leverantör och köpa gas till bästa marknadspris. Det är gashandlarna som erbjuder användarna olika alternativ, inklusive var gasen ska komma från. Biogasen produceras lokalt.

Mer information

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Tomas Lundkvist, marknads- och affärsutvecklingschef, tomas.lundkvist@swedegas.se, telefon 031-43 93 81.