Smarta energisystem

Framtidens infrastruktur

I vår roll som ägare av gasnätet och investerare i infrastruktur har Swedegas en självklar roll som navet i utvecklingen av den svenska marknaden. Vi tar ett samlat grepp och driver på utvecklingen så att infrastruktur och användande sker på ett så effektivt och miljömässigt uthålligt sätt som möjligt.

Bilden visar Swedegas syn på hur marknaden kan utvecklas på ett sätt där gasnät, terminaler för flytande naturgas (LNG) och biogasproduktion kan samverka för att på effektivast möjliga sätt nå kunder.

 Visionskarta