Smarta energisystem

Infrastruktur för framtiden

Redan idag är gasen en del av en realistisk energiomställning genom lägre utsläpp och miljövänligare transporter. Gasnätet är dessutom en investering i framtiden. Transport i ledningar orsakar inga utsläpp alls. Biogas och naturgas är utbytbara och kan distribueras i samma gasnät. Dit gasnätet inte når kan flytande naturgas transporteras på järnväg och lastbil. Även vindkraften kan dra nytta av gasinfrastrukturen!

Regionala gasnät ökar konkurrenskraften
Ett regionalt gasnät som ansluts till en LNG-terminal och regionens biogasproducenter, ger industrierna möjlighet att köpa effektiv energi enligt grön gas-principen – och biogasproducenterna når en större marknad.

Öppna terminaler för flytande naturgas, LNG
Swedegas planerar för att investera i LNG-infrastruktur i Göteborg. Denna ska bygga på ”Open access”, vilket innebär att terminalen är öppen för alla som vill leverera LNG till den svenska marknaden och att de kan göra det på lika villkor. För slutkunderna betyder det att de kan köpa LNG till bästa världsmarknadspris.

Ger biogasen en chans
En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för att biogasen ska få ett storskaligt genombrott. Ska det vara någon vits med att bygga biogasanläggningar måste gasen kunna distribueras. Idag facklas en tiondel av biogasen bort.

Vindkraft i gasnätet
När vindkraften byggs ut kan energi som produceras men inte används direkt lagras i gasinfrastrukturen. Detta kallas ”Power to Gas”. Med hjälp av elen kan den koldioxid som bildas vid biogasproduktion omvandlas till biometan, det vill säga biogas. Man får alltså ut mer biogas av samma mängd biomassa. Tekniken är mycket uppmärksammad internationellt och är fullt möjlig också i Sverige. Swedegas har tagit initiativ till att introducera Power to Gas-konceptet i Sverige tillsammans med representanter för den svenska energibranschen.