Smarta energisystem

Gas behövs

category top

Ska vi klara omställningen till ett hållbart energisystem behövs smarta lösningar. Inte en lösning, utan flera. Gas är en del av ett riktigt smart energisystem. Gas efterfrågas både som energikälla och råvara i industriproduktionen. Den behövs som drivmedel på land och till sjöss. Gasen transporteras effektivt och säkert och den är långt bättre för miljön än olja och kol.

Ska vi klara energiomställningen behövs gasen.

Genom att investera i infrastruktur för gas bidrar Swedegas till den energiomställning som är nödvändig för både klimatet och jobben.

Gasen självklar i Europa

I Energy Roadmap 2050 lyfter EU-kommissionen fram naturgasen som avgörande för att klara omställningen av energisystemet i Europa.