Smart infrastruktur

Fritt val av gasleverantör

Swedegas vill etablera öppna gasnät. Det innebär att olika gashandlare kan boka kapacitet i nätet och kunderna får därmed möjlighet att fritt välja sin leverantör och köpa gas till bästa marknadspris (precis som på elmarknaden). Öppna gasnät garanterar att det inte uppstår monopol på handel med gas. 

En depå eller en terminal för LNG som ansluts till gasnätet ska hållas tillgänglig för olika aktörer för kapacitetsbokning, på samma sätt som gasnätet.