Smart infrastruktur

Regionala gasnät - för tillväxt och integrering av det förnybara

Regionala nät, gasnät, grön gas 

Ett regionalt gasnät ger bättre förutsättningar för att industri och fordon ska få tillgång till konkurrenskraftig och hållbar energi, när de ställer om till mer miljövänliga alternativ. Det tryggar i sin tur tillväxt och jobb. På köpet kan regionens biogasproduktion ökas kraftigt och klimatpåverkan minskas.

Större marknad för biogas

Intresset för biogas växer snabbt och många är involverade i biogasproduktion redan idag. För att biogasen ska kunna utvecklas krävs infrastruktur för lagring och distribution. 

Ett gasnät erbjuder en effektiv lösning. Eftersom både biogas och naturgas består av metan, kan de användas på samma sätt och distribueras i samma ledningar. 

Genom att ansluta gasnätet till en depå för flytande naturgas, LNG, säkerställs att det alltid finns tillräckligt med gas i nätet. LNG kan transporteras till depån med till exempel fartyg eller järnväg. 

Kan ta emot all producerad biogas

Gasnätet kan ta emot all biogas som regionens leverantörer förmår producera. Ingen biogas behöver facklas bort, vilket sker idag med omkring en tiondel av all biogas i landet. 

Ett gasnät ligger osynligt under mark, vilket innebär att marken ovanför kan brukas som vanligt. Förläggningen av gasnätet anpassas efter naturen och markens användning.