Smart infrastruktur

Så fungerar LNG-terminalen

LNG produceras i bland annat Asien, Mellanöstern och Norge. Därifrån skeppas den med tankfartyg till importterminaler, till exempel LNG-terminalen i Zeebrugge (1). I en särskild anläggning (2) lastas den om till mindre fartyg som passar en mottagningsterminal (3), exempelvis den som planeras i Göteborg. Därifrån kan naturgasen distribueras vidare, antingen som gas i gasnätet eller i flytande form med mindre fartyg, tankbilar eller tåg. Fartyg kan bunkra direkt eller från särskilda bunkerfartyg.

LNG Terminal Illustration