Smart infrastruktur

Open Season 2013

Våren 2013 startade Open Season-processen där alla presumtiva användare av terminalen har möjlighet att anmäla sitt intresse för de tjänster som terminalen kommer att erbjuda. Open Season innebär att vi som oberoende terminaloperatör i en öppen process säkerställer att alla behandlas lika och ges samma förutsättningar. Nedan finns dokument för att delta i Open Season-processen samt informationsmaterial som kommunicerats till marknaden.

Open Season Notice - Annons publicerad i Dagens Industri och Financial Times den 27 februari 2013

Open Season Process Paper

Broschyr som presenterar projektet

Brev till marknaden om kapacitetsbokning 

Formulär för indikativa kapacitetsbokningar 

Sekretessavtal

Informationsbrev till marknaden och formulär för indikativa kapacitetsbokningar skickades ut som ett dokument den 21 september 2012.

Aktörer som tidigare skickat in indikativa kapacitetsbokningar och undertecknat sekretessavtal, har också haft möjlighet att komma in med uppdaterade formulär för indikativa kapacitetsbokningar.