Smart infrastruktur

Främjar fri konkurrens

Swedegas verkar för en öppen LNG-marknad med fri konkurrens enligt principen ”Open Access”, där slutkunden fritt kan välja gasleverantör och köpa LNG till bästa världsmarknadspris. Open Access garanterar att det inte uppstår regionala monopol för enskilda gasleverantörer.

Från LNG-terminalen kan LNG transporteras med tåg och lastbil till delar av Sverige som har ingen eller liten tillgång till naturgas. Om terminalen ansluts till ett regionalt gasnät får regionens biogasproducenter en effektivare distribution och kan öka sin kapacitet. Det underlättar också leveransen av fordonsgas till tankställen.

Ligger terminalen på västkusten, som den som planeras i Göteborg, kan den även anslutas till Swedegas stamnät för gas.