Smart infrastruktur

Främjar fri konkurrens

Swedegas verkar för en öppen gasmarknad med fri konkurrens enligt principen ”Open Access”, där slutkunden fritt kan välja leverantör och köpa LNG/LBG till bästa världsmarknadspris. Open Access garanterar att det inte uppstår regionala monopol för enskilda gasleverantörer.

Från en anläggning för flytande gas kan LNG/LBG transporteras med tåg och lastbil till delar av Sverige som har ingen eller liten tillgång till gas. Det underlättar också leveransen av fordonsgas till tankställen.