Smart infrastruktur

Bunkra LNG / LBG i Göteborg

Swedegas har idag en rörinfrastruktur i Göteborgs Hamn som möjliggör för sjöfarten att bunkra flytande gas som bränsle. Som redare kan du välja mellan både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG), då infrastrukturen kan transportera båda.

Bunkringen sker i Energihamnen, vid kaj 519 - 521 i Göteborgs hamn.

Infrastrukturen bidrar till att minska sjöfartens klimatpåverkan, då flytande naturgas / biogas kan ersätta kol- och oljebaserade bränslen. Att erbjuda svensk sjöfart möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, är ett genombrott.

Då kan sjöfart, industrier och tunga transporter ställa om från oljebaserade bränslen till gas, vilket ger en minskad miljöpåverkan. Och ju mer biogas som efterfrågas av kunderna, desto bättre blir det för miljön. 

I filmen nedan kan du se hur bunkringen går till:

 

Kapacitetsbokning

Om du är intresserad av att boka kapacitet eller använda de tjänster som erbjuds, maila bunkering@nordionenergi.se eller John Almen, affärsutvecklare LNG, john.almen@nordionenergi.se tel. +46 31- 43 93 59.

Bunkring / anläggning

  • Rörlängd: ~450 m 
  • Flödeshastighet:100 m3/h
  • LNG-fartyg: ~300 - 600 m3
  • 2 lastfack med sekventiell bunkringsmöjlighet
  • Möjlighet att bunkratankfartyg på kajerna 519 + 521 med LNG / LBG ()
  • Subvention: “Pilot deployment” i Europeiska CEF-programmet