Smart infrastruktur

LNG-terminaler en del av gasinfrastrukturen

LNG, LNG terminal, LNG energihamnen, Göteborgs Hamn 

Idag finns det gott om naturgas på marknaden till konkurrenskraftiga priser och den används på många håll i världen. För svenska företag kan det bli en överlevnadsfråga att få tillgång till naturgas. Flytande naturgas, LNG, fraktad till Sverige med båt kan lösa problemet och för det behövs terminaler i strategiska lägen.

Ett sådant läge är Göteborgs Hamn som är Nordens största och den hamn som hanterar mest energi i Norden. Här planerar Swedegas i samarbete med Göteborgs Hamn för en LNG-terminal, i det gemensamma projektet LNG Göteborg. Swedegas vill också investera i andra regioner.

EU:s svaveldirektiv, som trädde i kraft 2015, och en ökad medvetenhet om miljönyttan är de främsta drivkrafterna bakom intresset för LNG. Långsiktigt hållbara, konkurrenskraftiga och öppna distributionssystem är avgörande för att svensk industri, sjöfart och tunga transporter ska få tillgång till naturgas för att bryta sitt oljeberoende. LNG kan också stödja en marknadsutveckling för biogas och fordonsgas.