Smart infrastruktur

Så fungerar det med biogas i gasnätet

Biogas och naturgas har i grunden samma kemiska sammansättning – huvudsakligen metan. Naturgas har ett något högre energiinnehåll, men genom att uppgradera/rena biogasen blir det möjligt att distribuera båda gaserna i samma gasnät. Alla kunder i ett gasnät kan sedan välja att köpa biogas genom gröngasprincipen.

Virtuell handel med gröngasprincipen

Gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter, anslutna till ett gasnät, möjlighet att handla biogas virtuellt på samma sätt som vid handel med förnybar el. Principen går ut på att skattebefrielsen och hållbarhetsegenskaperna följer biogasen via avtal, och inte via dess fysiska väg. Gröngasprincipen har utvecklats för att ge möjlighet till handel av biogas mellan gasnät i Sverige eftersom infrastrukturen inte är utbyggd på samma sätt som i många andra europeiska länder.

  

Principen gäller också när gasnäten inte sitter ihop fysiskt. Ett företag kan föra in biogas på ett nät någonstans i Sverige och sälja den till en kund som tar ut den på ett annat gasnät i Sverige, så länge det finns ett avtal mellan dem. Det motsvarar principen i hållbarhetslagen där ett företag kan flytta hållbarhetsegenskaper mellan volymer i olika lager så länge detta har definierats som samma ”plats”. Definitionen för plats i Sverige är landets gränser.