Smart infrastruktur

Att ansluta biogasproduktion

Att som producent ansluta sin biogasproduktion till gasnätet innebär att man får möjlighet att sälja sin biogas till alla kunder i Sverige som också är anslutna till ett gasnät tack vare gröngasprincipen.

För att kunna ansluta en biogasanläggning till gasnätet behöver man bygga en anslutningsledning. För anslutning till Swedegas nät ska gasen uppfylla Swedegas kvalitetspecifikation och tryckhöjas upp till det tryck som gasnätet har.

Swedegas ser positivt på att ansluta fler biogasanläggningar till gasnätet. Denna utveckling går i linje med Swedegas mål om att öka andelen biogas i vårt nät varje år. Om du är intresserad av att få mer information kring anslutning av biogasproduktion till gasnätet, kontakta vår affärsutvecklare för förnybar gas.

Biogas i gasnätet idag

Sedan början av 2000-talet har biogas injicerats i distributionsnäten för gas. Hösten 2014 började biogas matas in på stamnätet för gas från de större biogasanläggningarna GoBiGas och Jordberga.

GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification Project, var Göteborg Energis satsning på storskalig produktion av biogas genom termisk förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. En demonstrationsanläggning togs i drift 2015 och den har levererat biogas in på stamnätet för gas. GoBiGas-projektet har avslutats under våren 2018.

Jordberga biogasanläggning är Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas. Råvaran är huvudsakligen lokalt producerad grönmassa och avfall från jordbruket. Swedegas har investerat i en gasledning som ansluter till stamnätet nordost om Trelleborg. Bakom Jordberga biogasanläggning står Swedish Biogas International.

Biogas förs även in på stamnätet genom import, främst från Danmark.