Smart infrastruktur

Att ansluta en biogasanläggning till gasnätet

biogas, förnybar gas, ansluta biogas 

Biogas är en förnybar energikälla. När gasen förbränns släpps samma koldioxid ut som tidigare har tagits upp ur atmosfären. Biogas kan produceras på många olika sätt till exempel i rötningsanläggningar, deponier, förgasningsanläggningar eller genom Power to Gas.

Swedegas arbetar aktivt med att öka andelen biogas i gasnätet och ser gärna att fler biogasproducenter ansluter sig för inmatning av biogas på stamnätet där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Från och med 2018 tar vi varje kvartal fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet. Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, dels för hela västsvenska nätet i Gasbarometern.

Möjligheter för biogasproducenter

Swedegas vill öka möjligheterna för biogasproducenter att mata in gas i nätet. Vi har därför tagit fram anslutningsvillkor som kan underlätta för biogasproducenter att få tillgång till en effektiv distribution och nå en större marknad. 

Vill du förutsättningslöst diskutera möjligheter för din verksamhet, befintlig eller planerad, kontakta Swedegas marknadsavdelning.