Smart infrastruktur

Regionalt nät i östra Skåne

Swedegas, E.ON och Åhus hamn utreder förutsättningarna för att bygga ett gasnät i östra Skåne. Ett gasnät i östra Skåne kan bidra med en infrastruktur som ger förutsättningar för ökad produktion av och tillgång till biogas. Det ger också de regionala energianvändarna möjlighet att minska sina koldioxidutsläpp.

Samarbetet omfattar etableringen av ett lager för flytande naturgas (LNG) i Åhus hamn samt ett isolerat regionalt gasnät för bio- och naturgas som sträcker sig från Åhus mot Kristianstad och vidare till Bromölla. Projektet ligger i linje med Swedegas strävan att skapa nya möjligheter för biogas och LNG i smarta energisystem, där biogasproducenter kan nå större marknader, industrin kan göra miljövinster och det finns ökade möjligheter att bygga tankstationer för fler miljövänliga transporter.

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Swedegas affärsutvecklare John Almén, 031-43 93 59, john.almen@swedegas.se, eller Per Elfvin, affärsutvecklare på E.ON Gasnät AB, per.elfvin@eon.se, 070-357 58 17.