Smart infrastruktur

Swedegas möjliggör ökad produktion av gröna drivmedel

Swedegas investerar i en ny högtrycksledning för gas mellan stamnätet och Preems nya vätgasanläggning som byggs vid raffinaderiet i Göteborg. Detta gör det möjligt för Preem att öka sin produktion av förnybara drivmedel.

Vätgas är en viktig komponent när förnybara drivmedel produceras och det har länge varit brist på vätgas som begränsat produktionen. Den nya vätgasanläggningen ökar Preems förnybara produktion till 200 000 m3 årligen.

Swedegas har byggt en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen och stamnätet för gas. För Swedegas innebär investeringen ett viktigt bidrag till att produktionen av biodrivmedel kan öka på ett effektivt och säkert sätt.

Den nya vätgasanläggningen placeras i anslutning till nuvarande process på Preems område på Hisingen. Driftsättning planeras till mars 2019.