Smart infrastruktur

Bunkra LNG i Göteborg

Swedegas erbjuder fartyg möjlighet att bunkra LNG samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. Bunkringen kommer att ske i Energihamnen, vid kaj 519 i Göteborgs Hamn. Bunkringsanläggningen byggs nu och beräknas tas i drift under 2018.

Läs mer om bunkringsverksamheten här.

Anläggningen är ett första steg i att förverkliga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs Hamn. Den planerade större anläggningen kan komma att anslutas till stamnätet för gas i ett senare skede. Då ska den kunna förse såväl sjöfarten som industrin och transportsektorn med LNG. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter till gas för att minska klimatpåverkan.

Läs mer om LNG Göteborg här.

I den här filmen berättar vi om hur vi vill utveckla infrastrukturen för flytande gas i Göteborgs Hamn.

Kapacitetsbokning

Om du är intresserad av att boka kapacitet eller använda de tjänster som erbjuds, kontakta Tomas Lundkvist, chef marknad och affärsutveckling, tomas.lundkvist@swedegas.se tel. +46 31-43 93 81, Eric van Gysel, team leader affärsutveckling, eric.vangysel@swedegas.se, +46 31-43 93 25 eller John Almen, affärsutvecklare LNG,john.almen@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 59.

Samråd 2017

Samråd om bunkringsverksamhet vid kajerna 519, 520 och 521. Ladda ner samrådsunderlaget här. Samrådsannons publicerad i GP 4 september finns här.

Samrådsannons GP 4 september 2017

Samrådsunderlag Ändringstillstånd GO4LNG 20170830 inklusive bilagor