Smart infrastruktur

CinfraCap - ett samverkansprojekt för framtidens klimat

 

CinfraCap är ett unikt samverkansprojekt där vi jobbar med Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1 för att tillsammans aktivt bidra till att minska Sveriges klimatpåverkande utsläpp så att vi når målet om nettonål utsläpp år 2045. CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) är ett viktigt komplement i energiomställningen och CinfraCap fokuserar på att skapa en gemensam infrastruktur för transport av den flytande koldioxid som utvinns i denna process.

Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie som COWI genomför med start i juni 2020 och som förväntas vara klar i början av 2021. Förstudien syftar till att arbeta fram förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram, vilka risker som finns med projektet och även ett förslag på en affärsmodell ska presenteras.

Läs mer här om CinfraCap här.