Smart infrastruktur

Projekt för smarta energisystem

Smarta energisystem, aktuella projekt, gasinfrastruktur 

Swedegas arbetar med att utveckla smarta och flexibla energisystem, som är konkurrenskraftiga och hållbara för framtiden. För närvarande pågår projekt i Göteborg.