Smart infrastruktur

Power to Gas lagrar energi från vind, sol och vågor

Energilagring, Power to gas, Smarta Energisystem  

Det råder ingen brist på förnybar energi – tillgången är i princip oändlig. Utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser.

När förnybara energikällor som exempelvis vindkraften byggs ut, ökar behovet av att kunna lagra el för att ta vara på all den energi som produceras. Till skillnad mot exempelvis vattenkraft kan vindkraft, och andra så kallade intermittenta energikällor som sol- och vågkraft, varken styras, regleras eller lagras. Energin måste användas samtidigt som den produceras. Power to Gas är en teknik där överskott från vindkraft kan tas tillvara och lagras som gas. Swedegas har medverkat till tre studier om Power to Gas i Sverige – om potential, lokalisering och genomförande. Studierna kan laddas ner här intill.

Tar vara på elöverskott från vindkraft

Med mycket vindkraft kommer det att uppstå perioder då det produceras el som ingen behöver för ögonblicket. Planeringsmålet är 30 TWh vindkraft i Sverige och när det är nått beräknas överskottet kunna ge 2-3 TWh biogas (metan), energi som annars hade gått till spillo.

Power to Gas är ett sätt att ta vara på detta överskott. Det knyter ihop energisystem – el, gas och värme – och möjliggör därmed ett effektivt utnyttjande av alla tillgängliga energiresurser. Lagring av energi från vind, sol och vågor, och en väl fungerande infrastruktur är nödvändigt för att vi ska kunna möta högt ställda energi- och klimatmål.

Rapporter

Potentialstudie Power to Gas 2013-11-25

Lokaliseringstudie Power to Gas 2015-05-12

Genomförandestudie Power to Gas Gotland 2017-05-03

 

Viktigt att lagra

Redan idag uppstår mycket låga och ibland negativa elpriser i områden med mycket vindkraft i Danmark och Tyskland. För att ta vara på vindkraftens fulla potential måste den kunna lagras.