Smart infrastruktur

Gas behövs

Smarta energisystem, energiomställning, gasnät, gas

Ska vi klara omställningen till ett hållbart energisystem behövs smarta lösningar. Inte en lösning, utan flera. Gas är en del av ett riktigt smart energisystem. Gas efterfrågas både som energikälla och råvara i industriproduktionen. Den behövs som drivmedel på land och till sjöss. Gasen transporteras effektivt och säkert och den är långt bättre för miljön än olja och kol.

Ska vi klara energiomställningen behövs gasen.

Genom att investera i infrastruktur för gas bidrar Swedegas till den energiomställning som är nödvändig för både klimatet och jobben.

I filmen Röster om gasens roll i en hållbar energiomställning beskriver politiker och branschföreträdare på vilket sätt gasen är en del av ett smart och hållbart energisystem.

 

Gasen självklar i Europa

I Energy Roadmap 2050 lyfter EU-kommissionen fram naturgasen som avgörande för att klara omställningen av energisystemet i Europa.