Om oss

Vårt syfte och våra kärnvärden

Gasens kraft behövs i Sveriges energiomställning.

Samhället befinner sig i en stor förändring där klimatfrågan står i centrum. Nordion Energi är med och driver omställningen mot 100 % grön energi. Det är en stor uppgift vi har att lösa, och för det behöver vi tänka nytt och agera snabbt.

Vi är specialiserade på infrastruktur, som är en nyckel för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Idag har vi infrastruktur för gas och mer grön gas, som biogas och vätgas, står därför högst på vår lista. Men vi vill mer än så. Vi satsar vår kraft på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina miljö- och klimatmål.

Det är en spännande resa som vi ska göra - tillsammans med våra kunder och andra partners som har samma mål som vi: 100 % grön energi.

Mål

Nordion Energis mål är att bli Europas första gasnät med 100% grön gas. Enligt Gasbarometern är just nu nästan 25% av gasen som handlas i vårt system förnybar.