Om oss

Vår vision och våra kärnvärden

Vision 

Swedegas är ett ledande företag i energibranschen som utvecklar och investerar för hållbarhet och konkurrenskraft.

Swedegas verkar för att 30 procent av energin i vårt system år 2030 ska vara förnybar. Därför investerar Swedegas i smart infrastruktur.

2050 ska 100 procent vara förnybar. Detta har Swedegas skrivit en avsiktsförklaring om -  Green Gas Initiative - tillsammans med andra europeiska nätoperatörer.

Kärnvärden