Om oss

Saila Horttanainen
Kommunikation & Hållbarhet
070 622 76 06
saila.horttanainen@nordionenergi.se

Kund och marknad

Tomas Lundkvist
Kund & marknad
031-43 93 81
tomas.lundkvist@nordionenergi.se

Antonio Illescas
Affärsutvecklare
031 - 43 93 22
antonio.illescas@nordionenergi.se

John Almén
Affärsutvecklare
031-43 93 59
john.almen@nordionenergi.se

Mattias Wesslau

Mattias Wesslau
Teamledare Marknad
031-43 93 83
mattias.wesslau@nordionenergi.se

Strategi och koncernutveckling

Peter Blomberg

Peter Blomberg
Teamledare Affärsutveckling & Innovation
031-43 93 30
peter.blomberg@nordionenergi.se

Eric van Gysel
Affärsutvecklare Affärsutveckling & Innovation
031-43 93 25
eric.vangysel@nordionenergi.se