Om oss

Swedegas internationella engagemang

CEN (European Committee for Standardization)

Comité Européen de Normalisation (CEN) är en av tre europeiska standardiseringsorganisationer. CEN ger ut europeiska standarder (EN). Produkter som uppfyller en sådan standards krav får förses med CE-märkning. De europeiska standarder som gäller i Sverige får beteckningen SS-EN. Sveriges medlemsorganisation i CEN är SIS Swedish Standards Institute. Swedegas är medlem i SIS. Swedegas bevakar samt bidrar till utvecklingen av standarder för Gassystem och Infrastruktur Transmission inom CEN/SIS.


ENTSOG (European Network for Transmission System Operators of Gas)

ENTSOG är en organisation för transmissionsnätsoperatörer (TSOs) som har formats för att underlätta harmoniseringen av EUs inre energimarknad.  ENTSOG arbetar, i samråd med motsvarande europeisk tillsynsmyndighet, bland annat med att formulera nätverkskoder som sedermera blir till lagstadgad text. Swedegas är svensk representant.

 

GFC (Gas for Climate) 

Gas for Climate är ett initiativ med tio europeiska aktörer inom gasinfrasktruktur och branschorganisationer inom förnybar gas som är engagerade i att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser i EU år 2050.

 

GIE (Gas Infrastructure Europe)

GIE är en organisation som koordinerar infrastrukturfrågor för naturgasföretag i Europa, vad gäller transmission, lagring och terminaler. Swedegas är medlem.

IGU (International Gas Union)

Genom Energigas Sverige är Swedegas representerade i IGU, vilken är en global organisation som samlar den världsomspännande gasindustrin inom arbetsområden som utvinning och produktion, transmission, LNG, distribution och slutförbrukarfrågor. 

Mer om organisationerna