Om oss

Arbeta på Swedegas

Swedegas är ledande i utvecklingen av infrastruktur för natur- och biogas. Våra medarbetare ser dagligen till att svenska industrier, kommuner, hushåll och fordonsägare får gas.

Hos oss arbetar ingenjörer och tekniker med bakgrund inom bland annat maskinteknik, processteknik, el samt väg och vatten. 

Vi har också medarbetare som hanterar kontakter med marknadens aktörer och utveckling av nya affärsmöjligheter.

Swedegas har en platt organisation och beskrivs av medarbetarna som en stimulerande, ambitiös och stabil arbetsplats. Det framgår av personalenkäten som görs regelbundet sedan tio år tillbaka. Enkätresultaten visar också att medarbetarna är mycket nöjda, förstår företagets affärsidé och mål och känner att de kan bidra till organisationen.

Om du är intresserad av att arbeta för Swedegas ber vi dig skicka in ditt CV till Hanna Carlsson.