Om oss

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår följande personer.

Saila Horttanainen
Chef Kommunikation
070 - 622 76 06
saila.horttanainen@nordionenergi.se

Carolina Wistén
Chef Kund & marknad
070 - 636 50 95
carolina.wisten@nordionenergi.se

Henrik Nebrelius
CFO
072 - 253 00 48
henrik.nebrelius@nordionenergi.se

Igor Vlassiouk
Chef Strategi & verksamhetsutveckling
070 - 560 18 41
igor.vlassiouk@nordionenergi.se

Wilhelm Schånberg
Chef Reglering samt t.f. chef Anläggning
070 - 625 58 48
wilhelm.schanberg@nordionenergi.se

Maria Lövgren
Chef HR
070 - 696 36 03
maria.lovgren@nordionenergi.se