Hållbarhet

Green Gas Initiative

Swedegas tillsammans med transmissionsnätsägare (TSOer) i Danmark (Energinet.dk), Nederländerna (Gasunie), Belgien (Fluxys), Frankrike (GRTgaz) och Schweiz (Gaznat) har skrivit under Green Gas Initiative. Målet är att ha en 100 procent koldioxidneutral gasförsörjning 2050. För Swedegas del innebär målet 100 procent förnyelsebar energi i det svenska stamnätet.

Arbetet med Green Gas Initiative är indelat i fyra arbetsgrupper där representanter från de fem TSOerna deltar.

Biogas

Biogasgruppen, som koordineras av Swedegas och Energinet.dk, arbetar för ökad produktion och imatning av biogas i gasnätet. Viktiga frågor för gruppen är bland annat erfarenhetsutbyte, harmoniserade handelsregler för biogas och utveckling av certifikatsystem för biogas.

Mobility

Mobility-gruppen, som koordineras av Fluxys, arbetar med frågor kring naturgas och LNG som miljövänligare drivmedel för tunga transporter och sjöfart.

Power to Gas

Power to Gas-gruppen, som koordineras av Gasunie och GRTgaz, arbetar med frågor kring tekniken och implementeringen av Power to Gas. Tekniken innebär att man omvandlar överskottsel, från till exempel vindkraft, till biogas som kan lagras och transporteras i gasnätet.

Carbon footprint

Carbon footprint-gruppen, som koordineras av GRTgaz, arbetar med att medvetandegöra TSOer om deras koldioxidavtryck samt med att se till att TSOerna har en plan för att minska dessa.

Green Gas Initiative

Läs mer om Green Gas Initiative här och ladda ned rapporten som lanserades i juni 2016 här.