Hållbarhet

Medlem i Fossilfritt Sverige

Swedegas är medlem i Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi bidrar aktivt i arbetet och har bland annat antagit Transportutmaningen om fossilfria vägtransporter till 2030 samt Solutmaningen, som innebär att vi installerar solceller och producerar egen solel.

I flera av Fossilfritt Sveriges färdplaner har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige. Infrastrukturen är en möjliggörare för vägen dit. Det blir möjligt att enkelt tillgodose efterfrågan på exempelvis förnybar gas, eftersom infrastrukturen fungerar lika bra för biogas som för naturgas. Därför kan biogasen också öka successivt och skapa mervärde för kunderna samtidigt som det bidrar till miljö- och klimatnytta.

Sverige är i dag ledande i Europa med vårt arbete inom biogas. Fordonsgasen består i dag av 86 procent biogas. Branschens målsättning är att fordonsgasen ska vara helt förnybar till 2030.

Efterfrågan på biogas ökar. Enligt Gasbarometern var drygt 10 procent av gasen som handlades över nätet 2017 förnybar. Swedegas mål är att 30 procent av gasen ska vara förnybar till 2030 och 100 procent förnybar till 2050.

Branschen har sedan många år arbetat aktivt med att minimera gasläckage. Utsläppen i stamnätet är i dag endast 0,01 procent av all överförd volym. Swedegas har också tillsammans med gasbranschen tagit initiativ till att mäta hur försäljningen av biogas utvecklas i stamnätet genom Gasbarometern. Den ska ge svar på hur mycket biogas som transporteras och handlas i gasnätet.

Fossilfritt Sverige har också fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur användningen av grön vätgas och ammoniak inom olika områden kan accelerera utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Nordion Energi har därför blivit tillfrågade att delta i referensgruppen och stötta i detta arbete med vår expertis och kunskap inom området. Målsättningen är att presentera ett resultat för regeringen under våren 2021. Mer information om strategi-arbetet hittar du här