Hållbarhet

Uppförandekod för medarbetare

Nordion Energis uppförandekod, som också berör Swedegas, beskriver hur vi ser på vår roll som arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Utgångspunkten är företagets syfte och värderingar. 

Här kan du ladda ner Nordion Energis uppförandekod.