Hållbarhet

Uppförandekod för medarbetare och leverantörer

Swedegas uppförandekod beskriver hur vi ser på vår roll som arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Utgångspunkten är företagets vision och värderingar. Tillsammans med företagets personalhandbok styr uppförandekoden arbetet med att driva en ansvarsfull verksamhet med hög affärsetik, där antikorruption är en viktig del.

Uppförandekoden vänder sig även till våra leverantörer.

Här kan du ladda ner Swedegas uppförandekod.