Hållbarhet

Gas for Climate

Nordion Energi är engagerade i Gas for Climate, ett europeiskt initiativ där tio ledande företag inom gasinfrastruktur* samt två branschorganisationer inom förnybar gas ingår.**

Gas for Climate engagerar sig i att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser i EU år 2050 och förespråkar en kombination av förnybar elektricitet och förnybar gas som lösning. Gas for Climate är övertygade om att just förnybar gas är en viktig komponent för att uppnå målet på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

 

*Enagás, Energinet, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, Open Grid Europe, Snam, Swedegas/Nordion Energi, Teréga

**Consorzio Italiano Biogas and European Biogas Association

Gas for Climate

Läs mer om Gas for Climate här.