Gasnätet

Råd och anvisningar

Swedegas erbjuder råd och anvisningar kostnadsfritt vid arbeten nära vår gasledning. Plöjning, harvning och andra markarbeten ovanför gasledningen får inte ske djupare än 0,6 meter.

För att på ett säkert sätt kunna genomföra arbeten på och invid gasledning finns Gassäkerhetsanvisningar (GASA). GASA är avsedda att användas av driftledning, arbetsledning och fältpersonal.

Swedegas hjälper även projektörer med kartor över vår gasledning. Vid intresse skicka ett mejl till kontrollrum@swedegas.se.

Säkerhetsinformation till allmänheten om gaslagret Skallen.

Exempel på säkerhetsavstånd

• 1 meter till stängsel och stolpar 
• 5 meter till träd och större buskar
• 12 meter från asfaltskant på
   allmän väg eller annan väg med
   stark trafik som går 
   parallellt med ledningen 
• 15 meter från järnvägsspårets mitt
• 25 meter till byggnad
• 50 meter till brand- eller
   explosionsfarlig industri