Gasnätet

Arbeta säkert nära gasledningen

Det är viktigt att arbete nära vår gasledning utförs på ett säkert sätt för att motverka skador och undvika tillbud. Kontakta oss, vi ger råd och anvisningar kostnadsfritt. För vår planering vill vi att du hör av dig minst fem vardagar före arbetets start.

För din egen och andras säkerhet, ska du alltid söka information om var vår gasledning finns samt följa gällande föreskrifter. Arbeten inom 25 meter från gasledningen får inte göras utan vår tillåtelse!

Innan arbetet börjar - hör av dig minst fem vardagar i förväg!

När du planerar inför ett arbete i närheten av gasledningen kan du kontakta oss på olika sätt.

1. Gå in på ledningskollen.se och registrera ditt ärende

2. Ring Swedegas, 031-43 93 50

3. Maila till mark@swedegas.se


Om det blir akut!
Ring alltid 031-43 93 50

Läs mer i vår broschyr information till markägare och entreprenörer