Gasnätet

Ständig övervakning av drift och underhåll

Driftsrutiner

Swedegas ansvarar för drift och underhåll av gasnätet för att säkerställa en störningsfri och avbrottsfri transport av gas till kund. Gasnätet övervakas och kontrolleras kontinuerligt av Swedegas drift- och underhållsorganisation. Organisationen är bemannad dygnet runt och övervakar aktiviteter på och omkring anläggningarna.

Swedegas kontrollrum bevakar kontinuerligt tryck och flöden i gasnätet samt administrerar arbetsordrar, driftstillstånd och markärenden.

Underhållsrutiner

Swedegas kontrollerar gasnätets status löpande under året. Bland annat görs helikopterbesiktning och inspektion av korrosionsskydd samt inre inspektion och läcksökning utefter ledningen i enlighet med Naturgassystemanvisningar (NGSA). Ventiler funktionsprovas varje år. Alla kontroller dokumenteras och avvikelser felanmäls för åtgärd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer krav på att Swedegas använder sig av en fristående organisation som kontrollerar hur vi konstruerar, bygger samt underhåller våra anläggningar.