Gasnätet

Svenska stamnätet

Gasnätet, svenska stamnätet, gasventil

Svenska stamnätet sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, fem mil norr om Göteborg. Gasnätets totala längd är drygt 600 km inklusive grenledningar.

Naturgasen kommer till Sverige från den danska Nordsjön och Tyskland via Danmark. Swedegas gasnät sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Längs gasnätet finns ett 40-tal mät- och reglerstationer. I mät- och reglerstationerna regleras trycket och gasens volym mäts så att kunderna får gas med rätt tryck samt att avräkning kan ske av gasuttaget. Efter dessa stationer ansluter distributionsnät som vid ett lägre tryck för gasen vidare till slutförbrukare.

Aktivt korrosionsskydd

Gasnätet är byggt av stålrör som är belagda med ett korrosionsskydd av polyeten samt ett aktivt korrosionsskydd för att säkerställa att rören inte rostar. Rören är dimensionerade och kontrollerade för att klara ett gastryck på 80 bar. Ledningsdimensionen är 600 mm från Danmark till Helsingborg och därefter 500 mm till Göteborg. Från Göteborg till Stenungsund är ledningen 400 mm. Rören i gasnätet är förlagda under mark med en minsta täckning på en meter. För att markera var ledningen går finns markeringsstolpar längs sträckningen.

Gasnätet i Europa

I Europa finns ett mycket stort gasnät med tillförselledningar från gasfälten i Nordsjön, Ryssland och norra Afrika. De flesta europeiska länder har flera tillförselpunkter och är sammanlänkade med varandra.

Karta över gasnätet

Västsvenska gasnätet, stamnät för gas, transmissionsnät