Gasnätet

Tre krisnivåer

De tre krisnivåerna definieras på följande sätt:

Tidig varning gäller när det finns konkret och tillförlitlig information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen och att den kan leda till att beredskaps- eller krisnivå kommer att aktiveras.

Beredskap gäller när försörjningssituationen försämras på grund av ett avbrott i gasförsörjningen eller en exceptionellt hög efterfrågan på gas. Marknaden klarar fortfarande att hantera situationen utan att åtgärder krävs.

Kris gäller när en exceptionellt hög efterfrågan på gas uppstår, när det blir ett allvarligt avbrott i försörjningen eller vid annan avsevärd försämring av försörjningssituationen. Då har alla relevanta marknadsåtgärder vidtagits, men gasförsörjningen räcker inte till för att tillgodose den återstående efterfrågan på gas. Vid kris beordrar Swedegas distributörer eller direktanslutna kunder att dra ned på sin förbrukning för att trygga försörjningen till skyddade kunder.