Gasnätet

Kommersiella avbrytbara avtal - Hyper3

Swedegas har i oktober 2017 möjlighet att, i samarbete med Energinet.dk, erbjuda svenska slutförbrukare med en årlig (kalenderår) förbrukning om minst 2 miljoner Nm3 att vara med i ett kommersiellt avtal om förbrukningsreduktion, så kallad "Hyper3". Syftet är att stärka försörjningstryggheten för den samlade dansk-svenska naturgasmarknaden. Hösten 2017 sker detta för fjärde året i rad.

Anmälan till Hyper3-auktionen öppnar 1 september och är öppen till och med 30 september. Auktionsdatum för 2017 är den 4 oktober (deadline 12.00).

Information om Hyper3, clearingpris och resultat från auktioner hittar du på Energinet.dk:s webbplats.

Vid frågor kontakta Geir Sjöholm.