Gasnätet

Överenskommelse med danska regeringen om Tyrafältet

Den svenska naturgasen kommer främst från det danska gasfältet Tyra, som ska byggas om. Den 22 mars 2017 nådde Maersk Oil en överenskommelse med regeringen i Danmark, på uppdrag av danska Underground Consortium (DUC), som gör det möjligt för parterna att gå vidare med en ombyggnad av Tyrafältet.

Tyrafältet behöver byggas om då sättningar i havsbotten har lett till att plattformarna har sjunkit med cirka 5 meter under de senaste 30 åren. Detta har minskat säkerhetsavståndet mellan havsytan och plattformsdäcken. På grund av detta krävs investeringar i Tyrafälten för att kunna fortsätta producera på ett säkert sätt.

Produktionen från Tyrafältet väntas upphöra 1 december 2019 och kommer att återupptas 1 mars 2022.

För ytterligare information,
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Maersk Oil

Danmarks största gasfält

Tyra utan för Jyllands västkust är Danmarks största gasfält. 90 procent av landets gasproduktion kommer härifrån. Fältet drivs av Maersk Oil på uppdrag av Danish Underground Consortium.